Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008

Μεγάλη η χάρη του oksikemia!!

Μια εξαίρεση στην αναστολή λειτουργίας του blog κατόπιν πρόσκλησης του oksikemia για ένα παιχνίδι με τους κανόνες:
1. Πιάσε το βιβλίο που βρίσκεται πιο κοντά σε σένα.
2. Άνοιξε το βιβλίο στη σελίδα 123 (αν το βιβλίο διαθέτει λιγότερες από 123 σελίδες, άφησέ το και πήγαινε στο επόμενο κοντινότερο).

3. Βρες την πέμπτη περίοδο (=από τελεία σε τελεία, αν θυμάσαι) της σελίδας.

4. Ανάρτησε τις επόμενες τρεις περιόδους (δηλ. την έκτη, την έβδομη και την όγδοη).

5. Ζήτα από πέντε ανθρώπους να κάνουν το ίδιο.

" Στις μέρες μας, έχει καταστεί δύσκολο να επιδοκιμάσει ή να αναιρέσει κανείς τη θεωρία του Hobson, μιας και το κύριο θέμα εναπόκειται στις αιτιώδεις προτεραιότητες. Τα περισσότερα συμπτώματα του αυτισμού (π.χ. αποτυχία να αναγνωρίζει κανείς συναισθηματικές εκφράσεις) θα μπορούσαν από μόνα τους να ερμηνευθούν με βάση έλλειμμα είτε στη χρήση νοητικών αναπαραστάσεων είτε στη διαπροσωπική σχέση, και μπορούν να ιδωθούν είτε ως άμεση απόρροια ενός οικείου ελλείμματος είτε ως ανάπτυξη ενός δευτερογενούς επακόλουθου. 'Εχει γίνει προσπάθεια να καθιερωθούν τα συναισθηματικά ελλείμματα ως αιτιώδης προτεραιότητα με το να υποδεικνύεται ότι τα παιδιά με αυτισμό δείχνουν διαταραχές συμπεριφοράς πριν από την ηλικία κατά την οποία αναδύονται οι ικανότητες μετα - αναπαράστασης στα παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη".
Francesca Happe, Αυτισμός 1994
Ουφ, τεράστιες ήταν αυτές οι τρεις περίοδοι!!!!

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Το παρόν blog αναστέλλει τη λειτουργία του για προσωπικούς μου λόγους. Ελπίζω να επανέλθω σύντομα...